« Tagasi

KOP kevadvoor avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30. Taotlused tuleb esitada kop@parnumaa.ee.

Muutunud tingimusi ja taotlusvorme tutvustatakse infopäeval 11.03.2020 kell 15 aadressil Akadeemia 2, Pärnu (II korrus).

Infopäevale palume registreerida aadressil kop@parnumaa.ee

Kõik vajalikud taotlusvormid ja tingimused on leitavad ka aadressil parnumaa.ee/kop 

Nõu ja infot saab küsida ka Daisi Sprenk, 533455161, kop@parnumaa.ee