« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvooru.

 

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvooru  alates 09. märtsist  2020. Taotlusvoor on avatud 31. märtsini  10.aprillini 2020.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

 

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.

 

Toetusfondi määrus ja taotluste vormid asuvad valla veebilehel www.kihnu.ee, ettevõtluse rubriigis, toetus-ja arendusvõimaluste all.

Toetusfondi aastane maht 2020 aastal on 10 000 eurot, millest vähemalt 60% suunatakse ettevõtlustoetuste rahastamiseks.

 

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 31. märts 2020 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.

 

Tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorude väljakuulutamine 2020