« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste II taotlusvooru.

 

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvooru  alates 07. septembrist  2020. Taotlusvoor on avatud 28. septembrini 2020. 

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.

 

Toetusfondi määrus ja taotluste vormid asuvad valla veebilehel www.kihnu.ee, ettevõtluse valdkonna all.

 

Toetusfondi jääk ettevõtlustoetusteks on 2700 eurot ja tegevustoetusteks 1300 eurot.

Vastavalt määruse § 10 lg 4  on ettevõtlustoetuse maksimaalne määr projektitaotleja kohta kuni 2000 eurot.

 

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 28. september  2020 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus, Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.