« Tagasi

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab!

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi  stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. 

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist.
 
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi:
 
Gunnar Toomemetsa fond algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi arengut; 
Valter Lengi fond algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
 
Jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee