« Tagasi

Liivi lahe meretuulepargi KMH programmi avalik arutelu

Tarbijakaitseameti logoVabariigi valitsus algatas 19.12.2019 korraldusega nr 311 Eesti Energia AS taotluse alusel hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise Liivi lahe koormamiseks tuuleelektrijaamaga.

Tuulepargi koguvõimsuseks on kavandatud 1000 MW ning see koosneks kuni 160 tuulikust, tuulemõõdumastist, merel paiknevatest alajaamadest ning nendesse ühendatud elektrikaablitest ja elektri ülekandesüsteemist kuni maismaal paiknevasse liitumispunkti (põhivõrgu alajaama). Kuna tuulikuid planeeritakse Läti rannikust 2,6 meremiili kaugusele, võib kaasneda kavandatava tegevusega ka oluline piiriülene keskkonnamõju.

KMH osapooled:

Arendaja on Eesti Energia AS (registrikood: 10421629) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lelle tn 22, 11318, kontaktisik Oliver Zereen, e-post info@energia.ee, telefon +372 465 2222)

Otsustaja on Vabariigi Valitsus ning menetluse viib läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Piper, e-post liis.piper@ttja.ee, telefon +372 667 2151)

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

Liivi lahe meretuulepargi KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12.10-02.11.2020:

1) TTJA avalikus dokumendiregistris: https://adr.mkm.ee/?a=tja dokumendi viidaga 19- 3404-041;

2) Häädemeeste Vallavalitsuse kodulehel;

3) Kihnu Vallavalitsuse kodulehel.

KMH programmi kohta on võimalik ettepanekuid esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 02.11.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad:

1) 03.11.2020 kell 17.00 Häädemeeste seltsimajas aadressil Suurküla tee 4. Lisaks on võimalik samal ajal jälgida arutelu veebi kaudu Microsoft Teams keskkonnas. Veebi aruteluga saab liituda Microsoft Teams keskkonnas (täpsem juhis TTJA kodulehel). Palume ennast veebi arutelule eelregistreerida, edastades e-kirja aadressile liis.piper@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2151 hiljemalt 02.11.2020.

2) 04.11.2020 kell 13.00 Kihnu rahvamaja fuajees.

 

LIIVI LAHE TUULEPARGI KESKKONNAMÕJU HINDAMINE