« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvooru.

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvooru  alates 08. veebruarist  2021. Taotlusvoor on avatud 08. märtsini 2021. 
 
Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.
 
Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.
 
Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.
 
Toetusfondi määrus ja taotluste vormid asuvad valla veebilehel www.kihnu.ee, ettevõtluse valdkond, toetus-ja arendusvõimalused.
 
Toetusfondi aastane maht 2021 aastal on 10 000 eurot, millest vähemalt 60% suunatakse ettevõtlustoetuste rahastamiseks.
 
Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 08. märtsiks 2021 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.