MTÜ Väikesaarte Liit on loodud eesmärgiga toetada püsiasustusega väikesaarte arengut. 

Liit on asutatud Kihnu ja Vormsi valla poolt 02.04.2018

FB leht https://www.facebook.com/vaikesaarteliit/

Uuel aastal saavad Eesti väikesaared taas elukeskkonna parendamiseks toetust taotleda

 

Anname teada, et alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise  ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 2. märtsini 2020. Taotluse esitamise tähtaeg on 02.03.2020 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

 

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm   

Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884.