Huvitegevus ja sündmused

Jaanuarikuu üritused:
15. jaanuar - 9. klassi loovtöö "Kihnu mäng" prototüübi testimine
21. jaanuar - 5.-9. klassi ajaloo õhtupoolik, õpetaja Erle
25.-29. jaanuar - pinksimängu nädala, õpetaja Daniel
 
 
2. ja 3. klassi ujumine Pärnus: 22. jaanuar ja 5. veebruar
 
Kihnu pärimuskultuuri järjepidevuse üheks alustalaks on Kihnu Kool, mille õpilased ja õpetajad väärtustavad oma saare kultuuri, muistseid kombeid, traditsioone ja rituaale ning annab omapoolse panuse kihnu kultuuri jätkusuutlikkusele.
 
Kooli folklooriansambel SUARÕKÕ on tegutsenud 25 aastat. Ansambli koosseisus laulavad, tantsivad ja mängivad pilli peaaegu kõik kooli õpilased. SUARÕKÕ on alati oodatud esinema paljudesse paikadesse nii oma kodus kui ka väljaspool. Ansambli repertuaaris on autentsed kihnu laulud, tantsud ja pillilood. Kui lapsed lõpetavad Kihnu Kooli ja jätkavad õpinguid mandril, jäävad nad ikkagi seotuks oma saarega ning laulavad ja tantsivad edasi saarel tegutseva folklooriansambli KIHNUMUA ridades.