Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi Kontakt Amet
Jana Ruubel

kool@kihnu.ee

+ 372 5550 9983

Direktor
Elme Männi huvijuht@kihnu.ee Lasteaia õpetaja, 7. klassi juhataja, huvijuht, HEV koordinaator
Erle Tapp erletapp@kihnu.ee Inglise keel, ajalugu, 5. ja 6. klassi juhataja
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee I ja II klassi juhataja, matemaatika
Hille Umb hilleumb@kihnu.ee Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Hilma Kerbak hilmakerbak@kihnu.ee Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants
Ille Aas illeaas@kihnu.ee Lasteaia õpetaja
Kai Maser kaimaser@kihnu.ee Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, 8. ja 9. klassi juhataja
Külli Laos kyllilaos@kihnu.ee III ja IV klassi juhataja, kihnu keel, kihnu laul ja tants
Ly Lilles lylilles@kihnu.ee Vene keel, matemaatika
Daniel Tapp daniel.tapp@kihnu.ee Kehaline kasvatus

Õie Merimaa

merimaaoie@gmail.com Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus
Ain Jepišov ain.jepisov@gmail.com Tööõpetus

Kihnu kooli tugipersonal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee Raamatukogu
Talvi Kott koolisookla@kihnu.ee Kokk
Milvi Vahkel - Kooli perenaine