Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi E-post Amet
  kool@kihnu.ee Direktor
Elme Männi huvijuht@kihnu.ee Lasteaia õpetaja, huvijuht
Erle Tapp erletapp@kihnu.ee Inglise keel, eesti keel, VI,V ja VI klassi juhataja
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee I ja II klassi juhataja, matemaatika
Hille Umb hilleumb@kihnu.ee Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Hilma Kerbak hilmakerbak@kihnu.ee Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants
Ille Aas illeaas@kihnu.ee Lasteaia õpetaja
Kai Maser kaimaser@kihnu.ee Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, VII, VIII ja IX klassi juhataja
Külli Laos kyllilaos@kihnu.ee III klassi juhataja, kihnu keel, kihnu laul ja tants
Ly Lilles lylilles@kihnu.ee Vene keel, matemaatika
Daniel Tapp daniel.tapp@kihnu.ee Kehaline kasvatus

Õie Merimaa

merimaaoie@gmail.com Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus

 

sotsiaalpedagoog@kihnu.ee sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator
Ain Jepišov ain.jepisov@gmail.com tööõpetus
Ragnar Anniko ragnar.anniko@gmail.com ujumine

Kihnu kooli teenindav personal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee Raamatukogu
Talvi Kott koolisookla@kihnu.ee Kokk
Milvi Vahkel - Kooli perenaine