2020. aastal osaleb Kihnu vald Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine`` projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Meetmest saab toetust taotleda järgnevateks tegevusteks:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  2. köögitoimingute parandamiseks – toiduvalmistamine, söömine, joomine;
  3. hügieenitoimingute parandamiseks – pesemis- ja tualetitoimingud.

Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.

Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses. Kihnu on määratud üks kodukohandus. Ühe kohanduse raames võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi.

Projekti esitamiseks ootab Kihnu Vallavalitsus avaldusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise soovidega 01. – 29. veebruarini 2020Avalduse vorm on kättesaadav SIIN

Avalduse koos lisadokumentidega võib saata e-postiga aadressil sotsiaalametnik@kihnu.ee     või tuua paberkandjal Kihnu Tervisekeskusesse sotsiaalametniku kätte.

Avalduste menetlemine toimub vastavalt Kihnu Vallavolikogu määruse nr 22 ,,Puudega inimese eluruumi kohandamise toetuse määramise kord`` alusel.

 

Lisateavet saab sotsiaalametnikult tel: 5133193, sotsiaalametnik@kihnu.ee