Distantsõpe

Õpilane:

 • Täidab koolis kokkulepitud reegleid (videotunnid, kontrolltööde sooritamine).

 • Iga õpilane teab, et tema käitumine mõjutab kõikide heaolu, austame üksteist!

 • 12.a ja vanemad õpilased kannavad maski kui tulevad konsultatsioonile.

 • Küsib õpetajalt abi ja annab koheselt teada õppetööd takistavatest asjaoludest.

 • Koostab endale päevaplaani ja järgib seda.

 • Jälgib igapäevaselt e-kooli ning täidab antud ülesandeid. Koolipäev algab kell 9.00 ka distantsõppel olles, kodutööd tuleb esitada hiljemalt kell 16.00.

 • Eraldi kodutööd järgmiseks päevaks ei anta.

 • Distantsõppel kehtib tavatunniplaan, videotundide toimumise täpsustavad õpetajad e-koolis.

 • Videotunnis järgib videotunni reegleid.

 • Suhtleb digitaalselt klassikaaslastega.

 • Osaleb iganädalasel klassijuhataja tunnis, toimumisest annab õpetaja e-koolis teada.

 • Küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga. 

 • Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja võimalusel õpilastele kooli süle- ja tahvelarvuteid. Kool sõlmib välja laenutatud süle- ja tahvelarvutite osas lapsevanematega lepingud.

Õppetöö korraldamine distantsõppe korral