HUVIRINGID JA HUVITEGEVUS

 

Huviringide toimumisajad 1919/2019 õppeaastal:

Ajavahemikul 25.10 - 20.11 asendab Danieli Silvia, esmaspäeval toimuvad trennid plaani järgi, KOLMAPÄEVAL kergejõustikku ei toimu, PALLITRENNID algavad kell 15.45.

LAURA tantsutrennid toimuvad koolimajas 27.10, 3. 11, 17.11, 24.11, 8.12

Huviringide ajad alates 11.11.2019

 

 

Pallimängud /Spordiring

Daniel Tapp

Tel 56698757

Spordiringide juhendaja on Daniel Tapp, kes on lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri eriala, olnud lasteaia laste liikumisõpetaja, tegelenud korvpalli, ujumise ja kergejõustikuga. Trennis mängitakse jalgpalli, korvpalli, rahvastepalli. Õpitakse erinevate pallimängude reegleid ja tehnikaid. Lisaks arendatakse üldfüüsilist ettevalmistust.

Kergejõustik

Daniel Tapp

Kergejõustiku tehnika, teoreetiliste aluste õpetamine, testide tegemine ja oma arengu hindamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine teiste harrastatavate spordialadega. Ringi tegevuse eesmärgiks on ka Kihnu kõegõ kangõmatõl edukalt osaleda.

Robootika

Egon Vohu

Tel 56111689

Õppetöös kasutatakse LEGO erinevaid robotikomplekte. Ringi eesmärgiks on anda õpilastele võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, arendada õpilaste käelisi oskusi ja äratada huvi tehnikavaldkonna vastu. Ringitegevusse on integreeritud ka 3D printeri kasutamine ja lihtsamad arvutiprogrammid.

Tantsimine 

Silvia Soide

Tel 56283373

Laura Pampa

Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsueriala ja hakkab Kihnus tunde andma üle nädala pühapäeviti. Koos Silviaga  arendatakse noorte koordinatsiooni, tasakaalu, rütmitunnet. Tantsugrupis arendatakse õiget kehahoidu, muusikalist kuulmist, mälu, enesekindlust ja ühtekuuluvustunnet. 

Kihnu njäputüe ring

Eve Laos

Käsitööringi eesmärk on  Kihnu traditsiooniliste käsitööoskuste õpetamine noortele, loomingulise eneseväljenduse arendamine käeliste tegevuste, erinevate vahendite, materjalide ja tehnikate kaudu.  Koostöös kooli käsitöötegevusega valmib kevadeks Kihnu titt.

  • Lisaks toimuvad koolis õpetaja Hilma juhendamisel mudilas- ja lastekoori ning ansamblilaulu tunnid.

  • 4H Suarõ Nuõrõd, Laura juhendamisel, saab kokku jooksvalt, koos tehakse ühisüritusi,  info nende tegemiste kohta leiad siit Suarõ Nuõrõd.

  • Noortetuba KINU on rahvamaja II korrusel avatud E-N kell 12-16.00. Lapsed saavad mängida lauamänge, playstationis jalgpalli või tantsida, aegajalt teeme filmiõhtuid.

  • Raamatukogu on avatud alates septembrist T-N 11-16.00

Jälgige tegemisi Facebookis Kihnu Koolileht ja Kihnu Noortetuba KINU

Küsimuste ja ettepanekutega pöörduge: Jana, noortejuht@kihnu.ee, tel 53321220