Hoolekogu esimees: Külli Madissoo 

Liikmed:

1.Taivi Vesik - Kihnu Vallavalitsuse esindaja

2. Malve Laus - lastevanemate esindaja

3. Elme Männi - lasteaia esindaja

4. Kai Maser - õpetajate esindaja

5. Kärolin Lamend - õpilasesinduse esindaja

5. Kairi Lehola -  lastevanemate esindaja

6. Egon Vohu - Kihnu vallavolikogu esindaja