KIhnu Kooli õppenõukogu otsustas 5.05.2020:

 

1.Videotundide läbiviimine

 

1).videotundidega jätkatakse kuni õppeaasta lõpuni;

 

2). osades õppeainetes viiakse osaliselt läbi ka kontakttunde, millest

 

õpetajad teavitavad õpilasi personaalselt;

 

3). kontakttunnid toimuvad pärast videotunde;

 

4). igas klassis viiakse ühel õppepäeval alates kella 9 läbi maksimaalselt 4 videotundi;

 

5). iga järgmise nädala videotundide plaan avalikustatakse eelneva nädala

 

reedel hiljemalt kell 19.

 

2. Õppeaasta lõpetamine

 

1). nende õpilaste õppetöö, kellel ei ole õppeainetes võlgnevusi, lõpeb

 

29.05.2020;

 

2). nende õpilaste, kellel jääb võlgnevusi ka pärast 28.05.2020,  jätkub

 

õppetöö ka pärast 29.05.2020;

 

3). 2019/20 õppeaasta III trimestri õppeained märgitakse võlgnevuste puudumisel arvestusena;

 

4). 2019/20 õppeaasta III trimestril ei hinnata  käitumist ja hoolsust. 2019/20

 

õppeaasta kokkuvõttev käitumise ja hoolsuse hinne määratakse kahe

 

esimese trimestri hinnete põhjal;

 

5). õpilastel tagastada Kihnu Kooli õpikud ja töövihikud klassijuhatajatele

 

ajavahemikul 1.-9.06.2020.

 

3. Kihnu Kooli 2019/20 õppeaasta lõpuüritused:

 

1). 28.mail kell 14-16 õpilaskonverents V-IX klassi õpilastele „Õppimine –

 

milleks ja kuidas?!" (9. klassi õpilaste ettevõtluse lõputöö) koolis;

 

2). 29.mail kell 10-15 sepatöö praktikum õpetaja Aini juhendamisel kooli

 

õuel;

 

3). 9. juunil õppeaasta lõpetamine ja klassitunnistuse üleandmine koolis

 

(klasside kaupa); kell 10 1.,2. ja 3. klass, kell 11 4., 5. ja 6. klass ning kell 12

 

7., 8. ja 9. klass.

 

4). 12. juunil kell 17 Kihnu Kooli lõpetajate aktus koolis pereliikmete,

 

õpetajate ja KOVi esindajate osavõtul.

 

4. 2020/21 õppeaasta esimesed üritused:

 

1). 11.-13. septembril saarte õpilaste pärimuspäevad Prangli saarel;

 

2). 10.-11. septembril ekskursioon Ida-Virumaale

 

Kuna ekskursiooni toetatakse 2/3 kooli eelarvest, siis tagastatakse teile

 

vastavalt tasutud summale osa sissemaksetest. Kuna valminud on ka Kihnu

 

Kooli õpilaste särgid, siis tasume ekskursiooni maksest ka T-särgi hinna 7 €.