Head Kihnu Kooli õpilased vanemad!

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega toimub Kihnu Kooli õppetöö 16. märtsil - 30. aprillil distantsõppena kodus. Enne selle perioodi lõppu hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Infot jagame vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse erikomisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kihnu Vallavalitsuse juhistele.

Kihnu Koolimaja on alates 13. märtsist kuni 30. aprillini suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu. Õpilased õpivad ja töötajad töötavad kodus. Õppeülesanded koos juhistega jõuavad õpilasteni e-kooli vahendusel tunni sissekande ning koduse ülesandena. Kõik tunnid kantakse ka e-kooli. 

Tekkinud probleemidest anda teada kooli direktorile teada kas meili teel kool@kihnu.ee , urvetjaan@gmail.com või telefonil 5076590. 
Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi kas e-kooli või õpetajaga kokku lepitud kontakti vahendusel.
Oluline on olla kõigil osapooltel järjepidevalt infoväljas. Ametlikuks kanaliks on e-kool, mida kõigil osapooltel on kohustus külastada igal koolipäeval. Dubleerime teateid ka facebooki lehel "Kihnu koolileht" ja valla kodulehel https://kihnu.kovtp.ee/kooli-uudised. Probeemide korral teavitage kohe, ärge jääge oma murega üksi.

Hoidke kontakti klassijuhataja ja aineõpetajatega.
Arvestage, et suhtlemine, planeerimine ja tagasisidestamine on kõik uuel tasandil - ainult digivahendite abil. Olge valmis, et see kõik vajab harjumist ja on ajamahukas.
Riigieksamite küsimusega tegeleb ministeerium. Ootame nendelt info rahulikult ära.
Kihnu Kooli õpetajatega peame interneti teel töökoosolekuid üks kord nädalas. 
Sündmused, infopäevad jms üritused jäävad ära.

Vältige mittevajalikke kontakte, suhtlust ja reise mandrile, koduväliseid kohtumisi! Teavitage haigusnähtude ilmnemisel kiirabi! 

Kuna ma asun mandril oma põhikodus ning teen kaugtööd, siis ei ole mul võimalik Kihnu sõita esialgsete reeglite kohaselt enne kahte nädalat.

Tervist soovides
Jaan Urvet
direktor