Vallavolikogu koosseis

Nimi        E-post Telefon

Paal Põlluste

Esimees

paal.polluste@gmail.com  

503 9333

Maie Aav

Aseesimees

  maie.aav@gmail.com

 

Evald Lilles

Vallavolikogu liige

evaldlilles@hot.ee

 

Ene Laine

Vallavolikogu liige

ene.tonisa@gmail.com

5391 3609

Mare Mätas

Vallavolikogu liige

mare.matas@gmail.com

507 1453

Egon Vohu  

Vallavolikogu liige

egon.vohu@gmail.com

56 111 689

Priit Haller

Vallavolikogu liige

phaller@online.ee

 

Arvo Saare

Vallavolikogu liige

palmiarvo@gmail.com

 

Käthlin Palu

Vallavolikogu liige

kathlin111@msn.com