Tunnustused 2021:

Kihnu valla aukodanik:

Hilma Kerbak - austusavaldusena kultuuritraditsioonide säilitamise ja edasikandmise eest läbi muusika.

Tänukirjad:

Jaanus Kott - abivalmis kuldsete kätega Kihnu mees, kes on muutnud meie elukeskkonna palju paremaks ja esteetiliselt nauditavamaks.

Külli Laos - Kihnu keele ja kultuuriloo tutvustamise eest väljaspool Kihnu saart.