« Назад

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste II taotlusvooru.

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuste II taotlusvooru  alates 19. augustist  2019. Taotlusvoor on avatud 15.septembrini 2019.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.

 

Toetusfondi määrus ja taotluste vormid asuvad SIIN 

 

Toetusfondi aastane maht 2019 aastal on 10 000 eurot, millest vähemalt 60% suunatakse ettevõtlustoetuste rahastamiseks.

Ettevõtlustoetuste rahaline jääk peale esimest taotlusvooru  on 4662 eurot ja maksimaalne taotletav toetuse summa projekti kohta on 2000 eurot.

Tegevustoetuste rahaline jääk peale esimest taotlusvooru on 1400 eurot.

 

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 15.september 2019 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.