Avalike ürituste korraldamisest.

 

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga ei väljasta Kihnu Vallavalitsus avaliku ürituse lubasid kuni eriolukorra lõppemiseni. Hetkel ei võeta menetlusse ühtegi taotlust üritustele, mis toimuvad peale 1. maid 2020.

Kihnu saarel avalikke üritusi mai ja juuni kuus ei korraldata.