KIHNU VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUSED

2019

  • Euroopa Parlamendi valimised ja teade: Euroopa Parlamendi valimiste hääletussedelid loetakse üle Kihnu Rahvamajas (kabinet 101) 27. mail 2019.

  • Aasta 2019 Riigikogu valimised

Kihnu valla valimiskomisjon loeb Riigikogu valimiste häältelugemissedelid üle

Kihnu Rahvamajas 4. märtsil 10:00

Kodus hääletamine:

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu (terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine, muud põhjused, mis takistavad valijat kodust lahkumast) ei saa hääletada hääletamisruumis (Kihnu Rahvamaja), võib ta taotleda hääletamist oma kodus.

Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval ja kodus saab hääletada vaid juhul kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Taotlus esitatakse vallavalitsusele, eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid.

Taotlust saab esitada hiljemalt 03. märtsil kella 14:00ni.

Kihnu jaoskonnakomisjoni esimees on Arvo Täll, 54110285 ja

valla valimiskomisjoni esimees Heldy Põlluste 51 44 610.

 

Telefoni teel võib valija esitada taotluse kodus hääletamiseks vaid valimispäeval 9:00- 14:00

2017

2013