Vallavalitsuse koosseis

Nimi      Amet     E-post
Ingvar Saare Vallavanem  vallavanem@kihnu.ee
Aive Havik

Vallavalitsuse liige

sotsiaalametnik@kihnu.ee 
Taivi Vesik Vallavalitsuse liige abivallavanem@kihnu.ee